RSS Feed     Twitter     Facebook

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Font size:

Hàng nhập khẩu nếu có giá trị trên 20 triệu đồng bắt buộc phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng mới được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT

Căn cứ Điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa đáp ứng được điều kiện có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) và có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với giá trị hàng hóa nhập khẩu từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

Công văn số 2283/TCT-CS ngày 28/6/2012 của Tổng cục Thuế Về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào.

Share with: Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply