RSS Feed     Twitter     Facebook

Thông tư số 140 hướng dẫn kê khai miễn, giảm thuế năm 2012

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Font size:
Thông tư số 140 hướng dẫn kê khai miễn, giảm thuế năm 2012

Thông tư số 140/2012/TT-BTC

Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc họi về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

Thông tư số 140/2012/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về đối tượng, điều kiện được miễn, giảm thuế TNDN, GTGT 2012 và miễn thuế TNCN 6 tháng cuối năm 2012; hướng dẫn về cách xác định và kê khai số thuế được miễn, giảm.

Theo đó, đối tượng được giảm 30% thuế TNDN 2012 cơ bản vẫn tương tự như năm 2011. Tuy nhiên, khác với năm 2011, đối với Công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ – con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn, nếu công ty con đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động và không kinh doanh trong các lĩnh vực không được giảm thuế thì vẫn thuộc diện được giảm 30% thuế TNDN 2012. Về kê khai thuế, trường hợp doanh nghiệp đã nộp đủ 100% số thuế phải nộp của các Quý 1, 2/2012 thì được bù trừ với số thuế phải nộp của Quý 3,4/2012, phần còn lại (nếu có) sẽ bù trừ tiếp vào Quyết toán thuế 2012. Trường hợp chưa bù trừ hết thì được bù trừ tiếp cho số thuế phải nộp của năm tiếp theo hoặc lập hồ sơ xin hoàn; không được bù trừ với các loại thuế khác. Chương 3 của Thông tư số 140/2012/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về công thức tính số thuế được miễn, thời gian miễn và việc kê khai miễn thuế TNCN trong 6 tháng cuối năm 2012 và quyết toán thuế năm 2012 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân, hộ kinh doanh phòng trọ, giữ trẻ, cung ứng suất ăn.

Thông tư số 140/2012/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2012.

Download Thông tư số 140/2012/TT-BTC

Share with: Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply