RSS Feed     Twitter     Facebook

Thông tư 83 hướng dẫn Nghị quyết 13 về miễn giảm gia hạn thuế

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Font size:
Thông tư 83 hướng dẫn Nghị quyết 13 về miễn giảm gia hạn thuế

Thông tư 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012

Trong thông tư này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường như sau:

1. Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2012 (không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc các đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. (Điều 1 thông tư 83/2012/TT-BTC)

2. Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà đơn giá thuê đất được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03 ngày 12 năm 2010 của Chính phủ. (Điều 2 thông tư 83/2012/TT-BTC)

3. Gia hạn 09 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2010 trở về trước mà đến ngày 10/5/2012 doanh nghiệp chưa nộp Ngân sách Nhà nước của một số nhóm doanh nghiệp. (Điều 3 thông tư 83/2012/TT-BTC)

4. Miễn thuế môn bài năm 2012 đối với hộ đánh bắt hải sản và hộ sản xuất muối. (Điều 4 thông tư 83/2012/TT-BTC)

5. Gia hạn nộp tiền sử dụng đất. (Điều 5 thông tư 83/2012/TT-BTC)

Thông tin chi tiết xin mời xem văn bản Thông tư 83/2012/TT-BTC tại thư viện của Webketoan

Share with: Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply