RSS Feed     Twitter     Facebook

Thông tư 80 về đăng ký thuế

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
Font size:

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012

Thông tư 80 hướng dẫn Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11 về đăng ký thuế, có hiệu lực từ ngày 01/07/2012.

Thông tư 80/2012/TT-BTC này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Theo quy định mới tại Thông tư này thì tất cả đối tượng nộp thuế (bao gồm cá nhân, doanh nghiệp, nhà thầu, đơn vị hành chính…) đều có chung một cấu trúc mã số thuế (MST) dưới dạng 10 hoặc 13 chữ số (trong đó loại 13 chữ số được cấp cho đơn vị phụ thuộc có cùng 10 chữ số đầu)

Các doanh nghiệp mới thành lập khi được cấp Giấy Chứng nhận ĐKKD thì số Giấy chứng nhận cũng được hiểu là MST và không cần phải làm hồ sơ xin cấp MST.

Đối với cá nhân, hồ sơ xin cấp MST chỉ cần có Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 03-ĐK-TCT; bản sao (không cần chứng thực) giấy CMND. Riêng đối với hộ kinh doanh thì xuất trình Giấy chứng nhận ĐKKD.

Thông tư 80/2012/TT-BTC thay thế Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế; Bãi bỏ mẫu số 01-ĐK-TNCN đăng ký thuế dùng cho cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Xin mời tải về tham khảo chi tiết nội dung thông tư 80/2012/TT-BTC về đăng ký thuế tại thư viện Webketoan.

Share with: Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply