RSS Feed     Twitter     Facebook

Posts Tagged ‘phan mem thue’

HTKK 3.1.4

HTKK 3.1.4

HTKK 3.1.4 – Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới Download HTKK 3.1.4   Ngày 18/10/2012 Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng phiên bản HTKK 3.1.4 với nội dung cụ thể như sau: – Bổ sung thêm các mẫu biểu phụ lục miễn giảm thuế GTGT, TNDN dưới dạng file […]

Kê khai thông tin doanh nghiệp trong phần mềm HTKK

Có 2 hình thức khởi động chức năng này: – Từ menu "Hệ thống", chọn chức năng “Thông tin doanh nghiệp”. – Tự khởi động sau khi nhập mã số thuế mới trong bước khởi động ứng dụng Các trường đánh dấu * là các trường phải nhập Trường ngày bắt đầu năm tài chính […]

Kết xuất ra file PDF trong phần mềm HTKK

Trong trường hợp người sử dụng không có máy in laser hoặc có mục đích khác thì có thể kết xuất tờ khai ra file .PDF. Để thực hiện điều đó, ta cần làm 3 bước sau: Cài đặt phần mềm hỗ trợ kết xuất ra file PDF Vào thư mục PDF Writer, lần lượt […]

Sao lưu phục hồi dữ liệu phần mềm HTKK

Sao lưu dữ liệu phần mềm HTKK Phần mềm HTKK sẽ cần phải được sao lưu dữ liệu trong trường hợp cần cài đặt lại máy tính, nâng cấp phiên bản mới hoặc chuyển ứng dụng từ máy này sang máy khác. Việc đó được thực hiện bằng chức năng sao lưu và phục hồi […]

Gõ tiếng Việt trong phần mềm HTKK

Gõ tiếng Việt trong phần mềm HTKK với VietKey2000 Thực hiện cấu hình như dưới đây để gõ Unicode bằng bộ gõ VietKey2000: Gõ tiếng Việt trong phần mềm HTKK với Unikey Để có thể thực hiện nhập dữ liệu vào chương trình HTKK bằng bộ gõ Unikey, Trong cửa sổ làm việc của phần […]

Phần mềm HTKK 3.1.3

Phần mềm HTKK 3.1.3

HTKK 3.1.3 Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.3 và phát hành vào ngày 28/05/2012. HTKK 3.1.3 có những thay đổi với nội dung cụ thể như sau: 1. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/GTGT theo Nghị quyết số 13/NQ-CP 2. Cập nhật mẫu file excel báo […]