RSS Feed     Twitter     Facebook

Phần mềm HTKK 3.1.3

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Font size:
Phần mềm HTKK 3.1.3

HTKK 3.1.3

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.3 và phát hành vào ngày 28/05/2012. HTKK 3.1.3 có những thay đổi với nội dung cụ thể như sau:

1. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/GTGT theo Nghị quyết số 13/NQ-CP

2. Cập nhật mẫu file excel báo cáo hoá đơn phục vụ nhận tờ khai có dữ liệu lớn vào hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) đối với Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn – Mẫu BC26/AC và Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn – Mẫu BC01/AC

3. Cập nhật tờ khai 01/NTNN, 03/NTNN: hỗ trợ cho phép kê khai đối với người nộp thuế có doanh thu tính thuế âm.

Download bộ cài đặt phần mềm HTKK 3.1.3 tại thư viện Webketoan

Share with: Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply