RSS Feed     Twitter     Facebook

Kết xuất ra file PDF trong phần mềm HTKK

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
Font size:

Trong trường hợp người sử dụng không có máy in laser hoặc có mục đích khác thì có thể kết xuất tờ khai ra file .PDF. Để thực hiện điều đó, ta cần làm 3 bước sau:

Cài đặt phần mềm hỗ trợ kết xuất ra file PDF

Vào thư mục PDF Writer, lần lượt chạy cài đặt 2 file Converter.exe và CuteWriter.exe (theo hướng dẫn trên màn hình).

Cài xong trong mục Start -> Settings -> Printers and Faxes sẽ xuất hiện máy in tên là CutePDF Writer.

Cấu hình kiêu giấy A4 cho máy in CutePDF Writer, bằng cách kích phải chuột vào tên máy in, chọn mục Device Settings, tại mục From To Tray Assignment (Onlyone) chọn kiểu A4.

HTKK Cấu hình máy in PDF

Kết xuất ra file PDF

Từ ứng dụng hỗ trợ kê khai, mở tờ khai cần kết xuất. Chọn nút In sẽ xuất hiện màn hình:

máy in pdf
Chọn máy in tên là “CutePDF Writer”, bấm nút In. Hệ thống sẽ hỏi tên file. Người dùng gõ tên file và bấm Save.

In tờ khai từ file PDF

Để in tờ khai ra đúng thì cần phải cài đặt và in từ bản Acrobat Reader 5. Cài đặt bằng cách chạy file AcrobatReader5.exe trong đĩa CD. Sau đó mở file tờ khai vừa kết xuất ra và chọn Print.

Chú ý: Nếu trong tờ khai bao gồm cả các trang có khổ giấy A4 dọc và A4 ngang thì khi in chỉ được phép chọn In lần lượt các trang. Khi in đến trang có khổ giấy A4 ngang nhấn vào nút Properties để thiết lập lại thông số trang In như sau:

Trong cửa sổ làm việc Advanced chọn mục Layout Options\Orientation và thiết lập lại thông số là Landscape (In ngang). Nhấm OK để trở lại màn hình chọn thông số In ban đầu.

Sau khi In xong các trang có khổ giấy A4 ngang cần thiết lập thông số Layout Options\Orientation trở lại giá trị Portrait để tiếp tục In các trang có khổ giấy A4 dọc.

Bỏ các check trước khi nhấm OK để In:

Sharink oversized pages to paper size

Expand small pages to paper size

Auto-rotate and center pages

Share with: Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply