RSS Feed     Twitter     Facebook

Bắt đầu sử dụng tax24.com.vn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Font size:

tax24.com.vn

URL của chính tax24.com.vn: http://tax24.com.vn/tax24/home.jsp

Trình duyệt: Nhà cung cấp đề nghị sử dụng trình duyệt InternetExporer phiên bản 7 trở lên, không sử dụng trên trình duyệt Firefox.

Đăng nhập tax24.com.vn

- Nhập tên đăng nhập và mật khẩu, rồi bấm nút đăng nhập

- Đối với lần đăng nhập đầu tiên, NSD sẽ đăng nhập bằng user và mật khẩu được Tax24 cấp trong mail gửi đến cho khách hàng trong quá trình kích hoạt tài khoản. Sau khi đăng nhập thành công NSD nên thay đổi mật khẩu để bảo mật cũng như dễ nhớ hơn.

đăng nhập tax24

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply